Eesti toit

Septembris toimuv Eesti toidu kuu ootab sündmusi

Ka selle aasta septembris tähistatakse Eesti toidu kuud. Üheksas Eesti toidu kuu saab teoks tänu heale koostööle toidutootjate ja ürituste korraldajate vahel!

 

Maaeluministeerium on alustanud käesoleva aasta toidukuu programmi kaardistamisega, kuhu sarnaselt eelnevate aastatega koondatakse sündmused, mis on pühendatud toidule ja toimuvad septembris (ja ka oktoobri alguses) Eesti eri piirkondades. Oodatakse infot laatade, festivalide, vabaõhuürituste, konverentside, toidu teemanädalate ja haridusprogrammide kohta.

 

Eesti toidu kuu formaadis osalevate ürituste korraldajatelt oodatakse, et ürituste kommunikatsioonis ja reklaamimisel kasutakse logo „Ma armastan Eesti toitu“ ning viidatakse Eesti toidu kuule.

 

Kui soovite oma septembri toidusündmuste info avaldada www.eestitoit.ee lehel, siis saatke eelinfo kavandatavatest tegevustest  Maaeluministeeriumi kontaktaadressile 1. juuniks: signe.sabas@agri.ee

Esialgu piisab vaid sündmuse nimest ning toimumise ajast.

 

Lisainfo:

Signe Sabas

Maaeluministeerium

Tel 625 6245